MTC
I Sverige: Mittland Trade & Commerce I utlandet: Midland Trade & Commerce
Välj vad du vill göra  från surf-menyn högst upp på sidorna. Hemsida markerad med (mf) är mobilvänlig - markeras på mobilsida. Observera att MTC har flera olika hemsidor och ibland när du trycker på en länk hamnar du på en annan sådan MTC-site.
© MTC 2016
MTC på Svenska
MTC Start Indien Andra länder Utveckling & Finansiering Per Öberg Annat Kontaktinfo på engelska
Bilden:  Per Öberg håller föredrag i New Delhi till Indiska, Amerikanska och Tyska deltagare.
Vill du lyckas med dina affärer? Ska du göra affärer med Indien? o Starta ett klädesmärke? Importera? Exportera? o Utveckla ditt företag? Utveckla produkter? Ordna med tillverkning?

Då är MTC det företag som kan hjälpa dig.

Mittland Trade & Commers som också arbetar under namnet Midland Trade & Commerce är ett nytt projekt men personerna bakom företaget har drivit företag sedan slutet av 1970-talet. Specialister på affärer med Indien där vi haft kunder som Volvo, Trelleborg och ASSA ABLOY men främst små och medelstora företag. I Indien har vi drivit en fabrik under 5 års tid (startade med 7 anställda och med 104 anställda efter 5 år). Det är Per Öberg som är vår huvudansvarige och har utveckla ett oslagbart nätverk av företagare, politiker, tjänstemän och andra viktiga personer. Vi har också stor erfarenhet av att hjälpa nyföretagare, uppfinnare och andra som startar nya projekt. Dessutom har vi sysslat en del med finansiering och företagsutveckling. Vi arbetar från tre olika huvudstadsområden: Stockholm, London och New Delhi.
Start
Vill du lyckas med dina affärer? Ska du göra affärer med Indien? o Starta ett klädesmärke? Importera? Exportera? o Utveckla ditt företag? Utveckla produkter? Ordna med tillverkning?

Då är MTC det företag som kan hjälpa

dig.

Mittland Trade & Commers som också arbetar under namnet Midland Trade & Commerce är ett nytt projekt men personerna bakom företaget har drivit företag sedan slutet av 1970-talet. Specialister på affärer med Indien där vi haft kunder som Volvo, Trelleborg och ASSA ABLOY men främst små och medelstora företag. I Indien har vi drivit en fabrik under 5 års tid (startade med 7 anställda och med 104 anställda efter 5 år). Det är Per Öberg som är vår huvudansvarige och har utveckla ett oslagbart nätverk av företagare, politiker, tjänstemän och andra viktiga personer. Vi har också stor erfarenhet av att hjälpa nyföretagare, uppfinnare och andra som startar nya projekt. Dessutom har vi sysslat en del med finansiering och företagsutveckling. Vi arbetar från tre olika huvudstadsområden: Stockholm, London och New Delhi.
MTC
I Sverige: Mittland Trade & Commerce I utlandet: Midland Trade & Commerce
Välj vad du vill göra  från surf-menyn högst upp på sidorna. Hemsida markerad med (mf) är mobilvänlig - markeras på mobilsida. Observera att MTC har flera olika hemsidor och ibland när du trycker på en länk hamnar du på en annan sådan MTC-site.
© MTC 2016
MTC Meny - Länkar
Bilden:  Per Öberg håller föredrag i New Delhi till Indiska, Amerikanska och Tyska deltagare.
MTC på Svenska